O školce

Obecné informace:

Podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 pro ty děti, které k 31. 8. daného roku dosáhnou pěti let. (Dítě se musí vzdělávat nejméně 4 hodiny denně)

Rodič je povinen dítě do MŠ zapsat (§ 34 odst. 2). Je možný také jiný způsob plnění povinností předškolního vzdělávání, a to individuální vzdělávání dítěte (§ 34 b školského zákona).   V tomto případě bude MŠ ověřovat úroveň vzdělávání. Podrobné informace podáme při zápisu.      

Rodiče nově nastupujících dětí při zahájení docházky zaplatí hotově vratnou zálohu 700,- Kč.

Dále obdrží tiskopis pro zavedení inkasa v bance na částku 1 200,- Kč. Z této částky bude pravidelně ke
20. dni v měsíci odúčtováno stravné a školné.

Pro období od 1.9.2013 do odvolání stanovujeme úplatu za předškolní vzdělávání 400,- Kč.

Poplatek se netýká předškoláků. Děti s odkladem školní docházky úplatu také nehradí.