ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PLANÁ

POSTUP

1
VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
zákonný zástupce žádost, vytiskne, vyplní a podepíše nebo použijte elektronický podpis

 

2
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST A DOKUMENTY

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

žádost, kopie rodného listu, čestné prohlášení, kopie očkovacího průkazu – odevzdá rodič:
– do datové schránky školy (Mateřská škola Planá, okres Tachov, příspěvková organizace gqdkw3a)
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (skolkaplana@seznam.cz)
– vhozením do poštovní schránky (Havličkova 449, 348 15 Planá)
– zasláním poštou
– přinese osobně bez účasti svého dítěte

 

4. května 2020 od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 18.00

5. května 2020 od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00

ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 16. 5. 2020

ZÁPIS PRO OBĚ ŠKOLKY PROBĚHNE POUZE

V MŠ HAVLÍČKOVA