Podle ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, se vydává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto rozhodnutí:

Podle ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, se vydává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto rozhodnutí: