V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDOU OBĚ ŠKOLKY

UZAVŘENY POUZE 2.7. A 3. 7. 2020.

OSTATNÍ DNY BUDE OTEVŘENA

MŠ SMETANOVA.

V MŠ HAVLÍČKOVA PROBĚHNE REKONSTRUKCE ZAHRADY

A V MŠ SMETANOVA REKONSTRUKCE ŠATEN, PRÁDELNY.

Z TOHOTO DŮVODU BUDE OMEZENÝ PROVOZ A DO ŠKOLKY BUDEME PŘIJÍMAT POUZE DĚTI PRACUJÍCÍCH RODIČŮ.