Schválený rozpočet –  Mateřská škola Planá na rok 2020

(údaje jsou v tis. Kč)  

Zpracoval : Lenka Vivodíková 

Vyvěšeno dne: 13. 12. 2019