Přijímací řízení dětí pro školní rok 2020/2021

Podle ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, se vydává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto rozhodnutí: Podle...

PRÁZDNINY 2020

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDOU OBĚ ŠKOLKY UZAVŘENY POUZE 2.7. A 3. 7. 2020. OSTATNÍ DNY BUDE OTEVŘENA MŠ SMETANOVA. V MŠ HAVLÍČKOVA PROBĚHNE REKONSTRUKCE ZAHRADY A V MŠ SMETANOVA REKONSTRUKCE ŠATEN, PRÁDELNY. Z TOHOTO DŮVODU BUDE OMEZENÝ PROVOZ A DO ŠKOLKY BUDEME...