Přijímací řízení dětí pro školní rok 2020/2021

Podle ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, se vydává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto rozhodnutí: Podle...

Otevření školky

OD 25. 5. 2020 BUDOU OTEVŘENY OBĚ ŠKOLKY PROVOZNÍ DOBA UŽ BUDE OD 6:30 do 16:30.                        V každé třídě bude pouze 15 dětí. Pokud bude v tomto týdnu (od 25.5.) přítomno málo dětí, budou mít možnost od 1.6.2020 umístit své dítě do MŠ i nepracující rodiče...

PRÁZDNINY 2020

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDOU OBĚ ŠKOLKY UZAVŘENY POUZE 2.7. A 3. 7. 2020. OSTATNÍ DNY BUDE OTEVŘENA MŠ SMETANOVA. V MŠ HAVLÍČKOVA PROBĚHNE REKONSTRUKCE ZAHRADY A V MŠ SMETANOVA REKONSTRUKCE ŠATEN, PRÁDELNY. Z TOHOTO DŮVODU BUDE OMEZENÝ PROVOZ A DO ŠKOLKY BUDEME...